ҚР нормативтік-құқықтық актілері

ҚР Білім туралы Заңы "Сапалы білім: Білімді ұлт"ұлттық жобасы

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_

ҚР Дене шынықтыру және спорт туралы Заңы

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000228